Suara Berita

Suara Berita

Sunday, February 14, 2010

Kebodohan

Kebodohan adalah bagaikan kendaraan, barang siapa menaikinya pasti akan hina, dan yang mengawininya pasti tersesat

No comments:

Post a Comment