Suara Berita

Suara Berita

Thursday, February 25, 2010

Kunci Kejayaan

Saya tidak tahu apa kunci kejayaan, tapi kunci kegagalan adalah menccba untuk membuat semua orang senang.

I don’t know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody.
~ Bill Cosby

No comments:

Post a Comment