Suara Berita

Suara Berita

Tuesday, March 9, 2010

Permainan

It is not so important who starts the game but who finishes it - John Wooden

Tidak penting siapa yang memulakan sesuatu permainan tetapi yang penting siapa yang menamatkannya.

No comments:

Post a Comment