Suara Berita

Suara Berita

Thursday, March 11, 2010

Kejayaan

Success is the maximum utilisation of the ability that you have.
- Zig Ziglar

Kejayaan ialah menggunakan sepenuhnya kemampuan yang anda ada.

No comments:

Post a Comment